Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít…