Trên đường đến Mộc Châu, mình đã để mắt đến những bản ven quốc lộ 6, đất Vân Hồ. Sau những ngày giá rét, chỉ vì một buổi hửng nắng…