Nói đến mộc châu người ta nghĩ ngay đến những đồi chè xanh ngát, nông trại bò sữa, mận mộc châu… Bài viết này mình viết để riew cho các…