Review 3n2d tại Cát Bà, vừa về hôm qua xong thì hôm nay mưa may quá. Phương tiện đi lại Xe máy. 64k/2xe/4 người Bọn mình có 4 người đi…