Chuyến đi lần này của mình mặc dù là đi theo Tour nhưng mình vẫn quyết định làm 1 bài review về chuyến đi này , nó có thể có…