Vị trí: Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tọa độ: 22.610420°, 103.686535°. Cao độ: hơn 2.800 m. Thời gian leo: 2 ngày 1…