Hi, mình mới đi du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm về. Thấy có nhiều bạn muốn hỏi về kinh nghiệm du lịch Tam Đảo, nên mình ngồi viết…