Lịch trình 3 ngày-2 đêm (13-15/6/2018) lịch trình cụ thể, tổng chi phí của nhóm mình 1,725k bao gồm tất cả các chi phí vụn vặt. Tuy vậy mức độ…