lịch trình du lịch phượt Ninh Bình của bạn Hiền Tây – Group Phượt Luôn Ngày 1 6:30 xuất phát Tam Đảo – Ninh Bình (trước đó mình đi Tam…