Sau đây mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm đi đường, cũng như đồ ăn uống địa điểm đi chơi quanh Nghệ An đặc biết là Cánh Đồng hoa…