Giới Thiệu Hà Giang Hà Giang nằm sát vùng biên với Trung Quốc nổi tiếng nhất với Cao Nguyên Đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú là…