Bài review phượt Đà Bắc – Hòa Bình của bạn Bồ Công Anh – thành viên Phượt luôn Ngày 1 –  6h 30p: Team mình 6 người xuất phát từ…