Việt Nam của chúng ta đẹp đến mức khiến anh chàng người Anh này phải đi xe ôm kiếm tiền khám phá khắp đất nước sao? Mới đây công động…