Địa điểm: SHIHANOUK – KOH RONG – KOH RONG SAMLOEM  Di Chuyển Sài Gòn – Hà Tiên: 8 tiếng Hà Tiên – Cửa khẩu:40 phút Cửa khẩu – Shihanouk: 4…